TheBoss 038 – Dark Souls

Gamix 010 – The Immortal

TheBoss Extra 015 Parte 1 – Mesa Redonda Gamística

Pagando menos pra jogar fliperama e o segredo da compatibilidade das fichas de arcade na primeira parte desta “Mesa Redonda Gamística”.